Samenwerking met Vets & Pets klinieken

Geachte heer, mevrouw, ————————————————————– Wij zijn verheugd u op de hoogte te mogen brengen van het feit dat onze kliniek zich met ingang van 1 september 2017 heeft aangesloten bij Vets & Pets, Samenwerkende Klinieken voor Gezelschapsdieren. ————————————————————– Waarom is hiertoe besloten? ————————————————————– Tijden veranderen, zo ook de wereld van de diergeneeskunde. Behandelmethodes en gebruik […]

More